Enamelled copper wire

Enamelled copper wire

En lätt och tunn liten tråd med stora och viktiga egenskaper. Vad har den för bakgrund? Svaret är koppar! Detta metalliska grundämnet har god förmåga att leda värme och elektrisk ström. Som legeringsmedel i dricksvattenledningar och som skydd mot alger i båtbottenfärger. Koppar finns även i träskyddsmedel och i bekämpningsmedel.

Avoxiderat koppar som har ett litet innehåll av fosfor används för att tillverka emaljerad koppartråd. Så kallad Enamelled copper wire. Dessa egenskaper gör att materialet har en hög lödbarhet, utmärkt formbarhet, motståndskraftigt mot korrosion samt en god svetsbarhet.

Fördelar

Den innehar låg resistivitet, har bra lödbarhet, den är lättvikt och den har ett lägre pris än vanlig koppartråd. Hög elektrisk ledningsförmåga och lång livslängd gör denna tråd extra efterfrågad.

Koppartrådens användningsområden

Den går att använda som signalöverföring i flera avseenden:

 • För ljudspole
 • Små motorer, mikromotorer och hushållsmaskiner
 • Konstruktion av elektriska spolar
 • Modellering
 • Tillverkning av högfrekvent tråd

Fakta om koppar

Koppar är en ren naturprodukt och extremt rent. Kopparrör innehåller 99,9% koppar vilket hämmar bakterietillväxten i dricksvatten. Koppar är ett halvädelt metalliskt grundämne som tillhör myntmetallerna. Den första metallen som användes av mänskligheten. Då var den väldigt eftertraktad och användes som betalningsmedel och för tillverkning av smycken.

Framställning

Koppar bryts ofta i dagbrott eftersom den finns i jordskorpan. De malmer som framkommer av brytning är främst kopparkis. Detta innehåller vanligtvis mycket svavel. Förr hade man svårt att avlägsna svavlet ur kopparmalmen. Numera krossas och mals malmerna ner till ett fint pulver som därefter anrikas genom vattenrening till ett finkornigt koncentrat av malm. Sedan minskas svavelhalten genom oxidation, och så rostas malmen och smälts tillsammans med exempelvis sand, som är en slaggbildare. Syre inblåses i smältan så att syret oxiderar järnsulfiden till järnoxid.

Koppar är 100% återvinningsbar utan att den förlorar några egenskaper.

Enamelled copper wire är eftertraktat och användbar inom elektronik just för sina fantastiska och praktiska egenskaper som att den är mycket effektiv på att leda och leda bort värme från kretsarnas transistorer.

Koppar finns i växter, jorden, floder, sjövatten och i ren metallisk form. Den existerar i olika former och koncentrationer.

För människor, djur och växter är koppar ett livsnödvändigt spårämne. Koppar är viktigt för syretransporten i blodet och bildandet av röda blodkroppar. Sedan gynnar den fotosyntesen i växtriket.

Mera om vad koppar används till

 • Koppar har använts sedan bronsåldern till rakknivar, bronsyxor, koppartak.
 • Sedan till lagermetaller då industrisamhället uppkom. Här till bland annat VVS-detaljer och elektriska komponenter samt till att framställa koppartråd.
 • Tack vare materialets goda korrosionsegenskaper så används det i taktäckningsmaterial och stuprör/hängrännor…
 • …samt för värme- och vattendistribution.
 • I bilar har koppar använts till exempelvis bromsrör…
 • …och i kylskåp till radiatorer och rör.
 • Koppar används till elektronikkomponenter och till elektriska ledare eftersom den har en sådan bra ledningsförmåga och god lödbarhet.
 • I guldsmedsarbeten används den för att göra guld-och silversmycken mer hållfasta.

Alla dessa fördelar och fantastiska egenskaper som koppartråden har förstärks med emaljering eftersom emaljering fungerar som flussmedel i lödning, vilket gör att du kan använda tråden direkt i en byggnads kretsar utan att ta bort en beläggning.

Comments Off

You may also Like

×