Få hjälp med ditt ryggskott hos en naprapat i Rotebro

Få hjälp med ditt ryggskott hos en naprapat i Rotebro

Om du får en plötslig eller gradvis värk i din ländrygg, så brukar man kalla detta för att man har fått ryggskott. Om du drabbas av ryggskott, så kan det vara svårt att gå rakt, eller att ställa dig upp från sittande eller liggande läge. Ett ryggskott är oftast ett symptom där det inte finns någon bakomliggande sjukdom eller allvarlig skada. Smärtan i sig kan komma från nästan alla delar i din rygg. Det kan vara från musklerna, från lederna mellan kotorna så väl som det kan vara från ledband eller diskar.

En naprapat kan behandla ditt ryggskott

Du kan boka in en tid hos en naprapat i Rotebro för att få hjälp med ditt ryggskott. Då gör naprapaten först en kliniks undersökning. Det för att utesluta sjukdomar eller att du drabbats av diskbråck i din rygg. Oftast går det att behandla akuta ryggskott med stor framgång. Du känner dessutom oftast av en direkt förbättring. Om det är så att du haft ont under en längre tid, så kan det finnas behov av flera behandlingar innan du blir bättre. Hos naprapaten får du även bra tips och råd om olika övningar samt att du även kan få råd om åtgärder som kan göra att du kan undvika att få ont i ryggen framöver.

Vad är ryggskott?

Ryggskott kan uppstå om det har blivit en för stor belastning på en viss struktur och då kan det även uppstå en irritation eller en inflammation. Ditt nervsystem brukar kompensera detta med att ge dig muskelkramp. Överbelastningen kan bero på nästan vad som helst. Akut smärta kan komma sig av att du har dammsugit eller att du stått framåt för att knyta dina skor, eller att du har sträckt på dig på fel sätt. Ryggskott kan även komma om du har gjort en rörelse du inte är van vid eller om du har utsatt dig för en ovanligt stor belastning. Det kan då leda till att ryggen låser sig. Hur länge det sedan håller i sig, det varierar från person till person. Det kan vara i ett par dagar, till flera veckor. Det gör oftast som mest ont i det akuta skedet men sedan kan de flesta börja röra på sig igen.

Behandla ryggskott

Om du drabbas av ryggskott i samband med en viss rörelse eller aktivitet, sluta direkt med det du gör. Se sedan till att du andas djupt. När du djupandas så skapar du en bra cirkulation i kroppen, som leder till att kroppen snabbare vill läka de rörliga delarna. Det finns även olika former av övningar att göra, om du drabbats samt att du bör se till att stretcha. Försök även att röra på dig, så gott du kan. Det är inte farligt att drabbas av ryggskott och det går alltid över. Dock kan det ta längre tid om du är spänd och orolig. För bästa behandlingen av ditt ryggskott, så kan det vara värt att kontakta en naprapat i Rotebro.

Comments Off