Kontorsmaterialet du inte kan utan

Kontorsmaterialet du inte kan utan

Kontorsmaterial är en vanligt förekommande term när det kommer till kontorstillbehör och utrustning. Kategorier med kontorsmaterial som man oftast tänker på är redskap för arkivering, till exempel olika boxar, mappar, pärmar, fickor och plastmappar.

Olika former av skrivtillbehör är också väldigt vanliga. I den kategorin ingår block, etiketter, kuvert, pennor och papper m.fl. Därtill tillkommer även visitkort och korthållare. Allt som precis räknades upp ingår i en större helhet, nämligen att utrusta kontoret med det nödvändigaste som stödjer de vardagliga arbetsuppgifterna.

Allt fler kontor blir papperslösa

Kontorsmaterialet som räknades upp i föregående avsnitt är fortfarande väldigt aktuellt för många verksamheter. Sanningen att vissa behov ändras för dagens kontor. Vilka är de? Jo, pappersbehovet och därtill alla tillbehör. Idag blir allt flera kontor mer eller mindre papperslösa. Många försöker att bli det och sätter ögonen på en miljöfokus. Andra övergår till att digitalisera flertal processer och därmed minska pappersbehovet.

Att köpa in kontorsmaterial har inte gått ur modet men har kanske minskat en del, speciellt i Sverige.

Hur påverkar digitaliseringen användningen av vanligt kontorsmaterial?

Det som mest påverkat behovet av kontorsmaterial, och då menar vi pappersbruk (block, etiketter och kuvert) är digitaliseringen. Hur kan du kanske fråga? Jo, förut skrev man ut alla kontrakt som skulle skrivas under. Antalet utskrifter berodde givetvis på antalet intressenter men oftast handlade det om ett par stycken. Utskrifterna delades ut och skrevs under. Detta betydde att man behövde papper. Idag blir det allt vanligare att skriva under digitala kontrakt med ett BankID eller annan forma verifikationsverktyg. Det i sig leder till att inga utskrifter krävs överhuvudtaget. Detta är givetvis bara ett exempel på pappersbruk som tidigare varit väldigt aktuellt men inte längre är det.

Digitaliseringen har påverkat kontoren och deras behov av kontorsmaterial på flera andra nivåer. Hur kommer den utvecklingen att förändra kontorslandskapet, dess behov och sätt att jobba på, återstår att se.

Comments Off

You may also Like