När får man hissa den svenska flaggan?

När får man hissa den svenska flaggan?

När man har en flaggstång i sin trädgård, så är det viktigt att följa de regler som finns kring flaggning av den svenska flaggan. Dels är det vissa tider på dygnet som man ska förhålla sig till samt även dagar som det är ok att flagga. Tidsmässigt så finns det bestämt att mellan 1 mars och den 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00, men under resten av året hissas den först kl. 09.00. Den ska halas, alltså tas ner senast klockan 21 på kvällen.

Det som får vara hissat dygnet runt, det är vimpel och det är reklamflaggor. Man får även ha uppe flaggor om de är belysta på något sätt.

Flaggdagar

I Sverige har vi ett visst antal så kallade officiella flaggdagar. Det är då olika högtidsdagar där man uppmärksammar eller firar genom att hissa den svenska flaggan. Den allra viktigaste dagen att hissa den svenska flaggan är så klart den 6 juni, som är den svenska nationaldagen. Men sedan har vi ytterligare dagar som man bör hissa flaggan på.

Utöver de officiella flaggdagarna så har man även rätt att hissa flaggan om man har eget att fira, som födelsedagar, bröllop eller liknande.

Vad gäller vid dödsfall?

Man brukar även använda sig av den svenska flaggan för att hedra en person som dött. Då hissas flaggan på halv stång. Det sker vid dödsfall och vid begravning. Man brukar då ha flaggan hissad till 2/3 av stångens höjd. Man börjar först med att hissa flaggan i topp för att sedan hala ner den till rätt läge. När det är dags att hala flaggan, så ska den först hissas högst upp, för att sedan halas ner hela vägen.

Förvaring av flaggan

Det är viktigt att förvara flaggan på rätt sätt då man inte använder den. Den ska vara helt torr samt förvaras i ett torrt rum med stabil temperatur.

Comments Off

You may also Like