Hur fungerar en hydraulisk hammare?

Hur fungerar en hydraulisk hammare?

Hydrauliska hammare är viktiga delar av utrustningen inom anläggningsindustrin. De används i både byggnation samt rivning inom byggbranschen. För konstruktion kan de användas för att gräva hål, bryta upp sten eller bryta smutsen för att lättare gräva ett hål. När du utför rivning kan hammaren snabbt bryta upp betong, väggar och fundament för att få ner olika strukturer. Eftersom hammaren lätt kan bryta igenom hårt material är dessa typer av verktyg bra även för gruvindustrin. Vi berääter mer om hydrauliska hammare.

Hur använda?

En hydraulisk hammare är ofta monterade på en minilastare, minigrävare, lastargrävare och stora grävmaskiner. Dessa verktyg är utmärkta för byggnad och rivning. Det mest intressanta med dessa hammare/brytare är dock hur de fungerar. Hammaren använder hydraulik för att fungera, vilket är anledningen till deras namn, men det är också det som skiljer dem åt. Pascals lag, som är en mekanisk princip inom mekaniken, är den hydrauliska hammarens grundläggande funktion. Genom att sätta tryck på en del av en vätska överför den trycket till alla delar av vätskan, vilket multiplicerar kraften. Hydrauliska hammare använder ofta hydraulolja, som inte kan komprimeras, med tryck lagrat i en liten behållare. Detta hydraulsystem ger kraften för att slå. Vanliga, handhållna hammare kan inte ens jämföras med en hydraulisk hammare

Olika storlekar

Hydrauliska hammare finns i olika storlekar för att passa en mängd olika jobb. Var och en har en rekommenderad användningsmängd för att hjälpa användare att veta vilken klass som är bäst för varje jobb. Även om varje hammare kommer att ha olika mått beroende på märke. Det finns två huvudtyper av hydrauliska hammare, med olika ventiler. En typ har en inre ventil medan den andra typen har en yttre ventil. De inre delarna är för det mesta de samma, med den nödvändiga cylindern för att ge trycket och en kolv för att omvandla energin till slagverkan.

Comments Off