Tips – byt till LED lysrör

Tips – byt till LED lysrör

Att byta ut lysrör mot LED gör att du kan få en billig, energieffektiv belysning för dig. LED ger dig bättre kvalitetsbelysning och har mycket längre livslängd. Ökad livslängd är en av anledningarna till att LED-lampor snabbt har blivit ett populärt alternativ för lysrör och glödlampor. Dessutom har övergången betydande miljömässiga och ekonomiska faktorer. LED-ersättning för ljusrör kan du hitta hos LED Mega Store.

Under 2023 kommer vanliga lysrör att fasas ut helt, så att redan nu investera i LED lysrör är en god idé. Det oavsett om du är en privatperson och ska ha det hemma eller om du har ett företag och vill satsa på bra belysning i dina lokaler.

Bra anledningar till att byta till LED lysrör

Det finns många goda anledningar till att byta till LED lysrör. Det är mycket enkelt att byta, då du inte behöver köpa en helt ny armatur, utan oftast passar de i den du redan har. En annan god anledning att byta är att det kommer att minska energiförbrukningen med nästan hälften jämfört med energin som används av lysrörsbelysningen. Denna energireduktion gör eftermonteringen mer än kostnadseffektiv.

Du får även en minskad underhållskostnad. LED sänker underhållskostnaderna med nästan 65 % på dina energiräkningar. En 4-watts LED-lampa gör enkelt samma jobb som ett 40-watts lysrör. Sättet som de genererar sitt ljus och funktion använder väldigt lite energi och kräver lite eller inget underhåll. Således kommer du snart att få tillbaka din investering.

Bättre ljuskvalitet

De traditionella lysrören ger inte ljus av hög kvalitet. De flimrar och brummar och deras ljus är så diffust att det inte har en skugga. Däremot är LED-belysning stabil och jämnt fördelad. LED använder en flerpunktsdesign för att ge mer ljus på den avsedda ytan.

Dessutom finns dessa lampor i olika färgtemperaturer, från varmt till måttligt och sedan kallt. Därför ökar de möjligheterna för visuell uppfattningsförmåga av ljusstyrka, något som lysrören inte är inställda på.

Comments Off