Prototyptillverkning – att skapa en ny produkt

Prototyptillverkning – att skapa en ny produkt

Oavsett om du är ny inom produkttillverkningsindustrin eller en veteran, måste du vara väl medveten om vad det innebär med en prototyptillverkning. Du kan göra den på egen hand, eller så kan du få hjälp med din prototyptillverkning. En prototyp är en kopia av en produkt som används som en tidig modell för att testa din produkt och få feedback från intressenter innan de kan investera i din idé.

Med det sagt är prototypframställning en ansträngande och tidskrävande process i produktdesign. Det är också en viktig fas som inte bör förbises. För att göra det enklare för dig så får du en enklare guide för olika steg i en prototyptillverkning.

Börja skapa dina idéer

Att komma på en idé för din produkt är en av de mest utmanande aspekterna av produktdesign. När allt kommer omkring är den första frågan någon innovatör skulle ställa är “Vad ska vara den perfekta designen för min produkt och hur skulle den se ut och kännas?”

Svaret beror på många faktorer som toppdesigntrender på marknaden, din kunds behov, användbarhet, kostnad, konkurrenters scenario och din nuvarande position på marknaden. För att komma igång, här är vad du bör göra för att effektivisera din idégenereringsprocess:

  • Gör grundlig forskning: Förstå din produkts marknadsvärde, konkurrensen den kan möta, dess tillverkningsprocess och den totala kostnaden.

  • Ha en brainstorming session med ditt team: Ditt team kan ge dig några värdefulla tekniska och marknadsföringsinsikter.

  • Förstå att din produkt först måste lösa kundproblem: Notera vilka problem människor för närvarande står inför och hur din produkt kan lösa det.

Skapa en grov representation av din idé

Efter att ha gjort omfattande efterforskningar och färdigställt en idé, så är nästa steg att skapa en enkel representation av din idé.

Eftersom det inte hjälper att ha en produktrepresentation i ditt sinne, måste du manifestera din idé antingen på ett papper eller virtuellt på ett datorprogram.

Nuförtiden tillåter programvarutekniker som CAD dig att skapa en virtuell 3D-replika av din produkt. Det kommer inte bara att ge dig en tydlig uppfattning om din produkts storlek, dimensioner och så vidare utan kommer också att hjälpa dig att observera din produkts prestanda i en virtuell simulering.

Att ha en tidig mockup förbättrar också din produkts rykte. En mockup är förstadiet till en prototyp.

Skapa en fysisk prototyp

Det är under detta skede som du faktiskt börjar utveckla din prototyp. Kom ihåg att din fysiska representation bör återges på lämpligt sätt. Den bör skapas på ett sätt som bäst representerar din slutprodukt. Det finns två sätt att skapa en fysisk prototyp för din produkt.

  • 3d-utskrivning

  • CNC-prototyper

Förfina din prototyp till perfektion

Detta stadium är det mest smärtsamma och även det som är mest tidskrävande av alla. Det beror på att din produkt i detta skede måste genomgå en serie med att designas om för att möta dina önskade förväntningar.

Här är några vanliga anledningar till att dina produkter kan behöva en om-design:

  • Strukturella och funktionella problem i de tidiga prototyperna.

  • Förändrade produkttrender på marknaden.

  • Utöka din produkts funktionalitet.

  • Ergonomiska frågor.

Comments Off

You may also Like