Ett hett tips att bana din väg till en framtid som verktygsmakare

Har du ibland undrat och fascinerats över hur någon kan ha tillverkat ett visst verktyg med sådan precision att den kan göra så stor nytta? Tänk dig då vilken underbar känsla det vore att skapa just det Unika verktyg som någon annan behöver till ett specifikt syfte? Eller det verktyg som efterfrågas till ett stort projekt inom industrin. Som en pusselbit som skapar en helhet. Även programmering av framtidens robotar som styr samhälle och industri allt mer. En lovande framtid för verktygsmakare. Deras viktiga roll ska man verkligen inte underskatta.

Vad är en verktygsmakare

En verktygsmakare skapar Unika verktyg som är anpassade just för det arbete som ska utföras med syfte att öka både effektivitet och produktivitet för ett företag. Denne använder sig av olika tekniker och verktygsmaskiner för tillverkning.

Utbildning

Du kan bli verktygsmakare genom en treårig gymnasial utbildning inom industritekniska programmet. Utbildningen ger även möjlighet till att bli prototyptillverkare eller produktutvecklare.

Arbetsuppgifter

Att tillverka formverktyg för metall- eller plastprodukter och klipp- och bockverktyg är några uppgifter som finns med i en verktygsmakares arbetsbeskrivning. Antingen så arbetar man på företagens verktygsavdelningar eller på företag som är specialinriktade för verktygstillverkning. Till en början så skickas datorfiler eller ritningar som sedan verktygsmakaren tillverkar verktygen från. Från ritning till färdig produkt. I vissa fall så kanske vertygsmakaren är specialiserad på vissa moment så att ett team färdigställer produkten. Tillverkningen kan ske med både handvertyg, manuellt styrda verktygsmaskiner eller CMC-styrda maskiner.  Det är ovanligt med manuella arbetsmoment men det förekommer.

Detta är ett precisionsarbete som innehar höga krav på att vara exakt och mycket noggrann. Även att kunna påvisa en god samarbetsförmåga. Kontroll och justering av verktyg som är under arbete är viktiga och vanliga moment. Kunskap om datorstödda konstruktionsprogram och programmering är övriga krav för att klara arbetet att tillverka alla dessa Unika verktyg.

Comments Off

You may also Like

×