Nyttiga tips om bygglov

Nyttiga tips om bygglov

Bygglov kan man förklara som tillåtelsen som kommunen ger dig som hus-, eller byggnadsägare att göra vissa ändringar på din fastighet.

I de flesta fall behövs bygglov ifall du vill bygga till en ny byggnad eller göra fasadändringar. Om du vill sätta upp en mur eller ett plank behövs det också bygglov. I en del fall krävs det en anmälan även om bygglov inte behövs. Ja, det låter lite krångligt kanske men här kommer några nyttiga tips om hur du ska gå tillväga för att lösa det hela.

  • Kontakta din kommun för att få reda på ifall du behöver bygglov

  • Om du känner att proceduren är alltför svår kan du anlita en bygglovskonsult

  • Bygglovskonsulter finns i de flesta större städer i Sverige

Inre och yttre ändringar kräver bygglov

Som sagt behöver du alltid ansöka om bygglov när det kommer till ny byggnad eller om du ska utföra tillbyggnad av ditt hus.

Ifall fastigheten ligger i ett område med detaljplan måste du även ansöka om bygglov ifall du ska ändra utseende på huset. Här kommer några exempel:

  • Om du vill måla om huset/ byggnaden. Med andra ord om du vill byta färg

  • Om du planerar att byta fasaden. Ifall du har en träfasad men vill ha putsfasad ska du ansöka om bygglov

  • Vid byte på takmaterialet, till exempel från plåt till tegel.

När behöver du inte bygglov

Det är relativt enkelt att lista ut när du behöver respektive inte behöver bygglov. Ändringar inne i huset såsom rumsindelning eller byte av undertak kräver inte något bygglov.

Däremot ska du lämna in en anmälan till byggnadsnämnden ifall du planerar att göra ändringar av byggnadens planlösning. Speciellt viktigt är det att anmäla sådana förändringar ifall de kommer att leda till ändringar i avlopps-, eller vattenändringar.

All information du behöver om bygglov finns på nätet men som det nämndes tidigare kan det kännas lite krångligt att förstå sig på alla regler.

Comments Off